sunnuntai 14. elokuuta 2016

3. Opetuksen havainnointi 11.8.16 WorkShop Moderator Denise  Stanley, Collage Art, London, UK  


EduFlow2016 -seminaarissa oli tarjolla mielenkiintoinen workshop jonka aihe oli ”Tools and Trades – recognizing informal and non-formal learning”, jonka fasilitaattorina toimi Denise Stanley, Collage Artista, UK:sta. Denise muistutti alkuun meitä kaikkia, kuinka oppimista tapahtuu päivittäin, kun saavutamme uusia taitoja, tietoja ja kompetensseja omassa lähiympäristössämme niin kotonamme, työssämme kuin mediankin kautta. Tämä oppiminen on yleensä ns. epävirallista, mutta erittäin tärkeää, relevanttia ja merkityksellistä ihmisen kehitykselle ja elinikäiselle oppimiselle. 


Epäviralliseksi oppimiseksi voidaan lukea ohjatessamme esim. lapsia lajittelemaan  puhtaita pyykkejä tilankäytön kannalta tai työyhteisössä auttaessamme kollegaa tai saadessamme itse apua johonkin tehtävään. Vapaamuotoinen, ohjattu oppiminen on puolestaan mitä tahansa organisoitua oppimisaktiviteettiä, joka palvelee tiettyjä ihmisryhmiä tai tavoitteita. Esim. säännöllisesti kokoontuvat harrastusryhmät, joita yhdistää kiinnostus tiettyyn asiaan (tanssi) ja/tai yhteisöön (partio). Kiinnostuin aiheesta enemmänkin Denisen mielenkiintoisen alustuksen sekä sujuvan ja vakuuttavan esiintymisen vuoksi, jonka myötä ilmoittauduin mukaan workshoppiin.


Itse workshop käynnistyi Denisen avatessa taustaa vapaamuotoisesta ohjatusta oppimisesta joka pitää sisällään tekniikkaa mitä ja miten opettaa, kykyä ja halua jakaa omaa osaamistaan muiden hyödyksi sekä ihmissuhdetaitoja, joiden avulla pystyy ohjaamaan osallistujia. Usein vapaamuotoinen, ohjattu oppiminen tapahtuu asioita konkreettisesti tekemällä. Hän jakoi meille yksilötehtävän, jonka avulla pääsimme arvioimaan opetustapojamme kulttuurisen oppimisen, tietojen ja taitojen muutostyökalun avulla. Arvioimme mikä on meille ominaista toimintaa ohjatessamme ihmisiä ns. perinteisen opetuksellisten menetelmien avulla edestä käsin opettaessa, sekä tukiessamme ihmisiä tasavertaisina ryhmässä ”vierihoidossa” sekä coachatessamme ja auttaessamme heitä taustalta käsin asioiden mahdollistajina. Tämä oli itselleni mielenkiintoinen tehtävä, sillä sen avulla voi havaita itsestään ominaisimpia tapoja joiden kautta ohjaa ihmisiä.

Yksilötehtävän jälkeen jakauduimme ryhmiin keskustelemaan ja oppimaan toisiltamme konkreettisten esimerkkien avulla. Esimerkkeinä käytettiin mm. lapsen oivaltavaa oppimista, kollegan coachausta sekä ryhmäohjausta. Ryhmätehtävän jälkeen kävimme vielä nopeasti kunkin ryhmän päällimmäiset ajatukset ja koosteen, josta koko ryhmä sai vielä uusia ideoita ja ajatuksia, joita hyödyntää.

 Lisää oli kuitenkin vielä tulossa, jakauduimme uusiin ryhmiin ja saimme tehtäväksi keksiä  jokaisesta aakkosen kirjaimesta esineen joka meillä oli mukanamme sekä nimetä sen. Aikaa tähän oli kymmenen minuuttia. Tämä ryhmätehtävä toi esiin erilaisia piirteitä ryhmän jäsenistä, joista kukaan ei tuntenut toista ennakkoon. Oli erittäin mielenkiintoista havaita, kuinka ryhmän sisällä muodostui erilaisia rooleja, yhden alkaessa ideoida, toisen kirjata ja merkitä tavaroita, toisten keksiessä ja miettiessä puuttuvia kirjaimia. Äärimmäisen toimiva tapa sitouttaa mukaan valmennukseen, innostaa osallistujia ideoimaan ja tuomaan omaa panostaan esiin. Kun olimme saaneet tehtävän valmiiksi, fasilitaattori pyysi ensin meitä miettimään omaa panosta tehtävässä, sitten mitä muut tekivät ja ottiko tekemiseen muita mukaan sekä osallistitko toisia. Kun olimme pohtineet näitä kysymyksiä itseksemme, oli vuoro palata ryhmään ja käydä yhdessä läpi 3 asiaa jossa ryhmä toimi hienosti ja 3 asiaa, jossa ryhmä ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden kysymyksien ja vastausten parissa kehittyikin hyvä ja syvällinen keskustelu, sillä ryhmissä oli useampia kansalaisuuksia, jolloin kulttuurilliset erot olivat vahvasti läsnä.

Fasilitaattori käytti oivallisesti kognitiivisia oppimisteorioita, sai meidät ratkaisemaan yhteisöllisesti käytännön ongelmaa, jossa jokainen pystyi hyödyntämään omaa ajatteluaan ja etsimään tietoa eri käsillä olevista lähteistä, kuten käsilaukuista. Lisäksi  analysoimme systemaattisesti toistemme tuottamia ratkaisuja ongelmaan ja kuinka ratkaisu vaikuttaa lopputulokseen. Sosiokulttuurinen teoria näkyi selkeästi asiayhteydessä ja arkirealismissa, opimme yhdessä kehittäen ja soveltaen sekä vuorovaikuttaen kukin toiseemme.

Arvostin myös kovasti Denisen lopetusta, jossa hän kytki mukaan yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen. Hän halusi kuulla miten koimme seminaarin ja antoi kolme vaihtoehtoa:
  •        en oppinut mitään uutta -> jää istumaan paikoillesi
  •        ihan ok, opin jotain uutta ->  nouse seisomaan
  •        opin paljon uutta jota voin jatkohyödyntää -> nouse seisomaan ja nosta kädet ylös

Mukaansa tempaava lopetus jota myöskin aion hyödyntää omissa valmennuksissani. Fasilitaattori sai aikaan hyvän kombinaation mielenkiintoisesta aiheesta jossa yhdisti taitavasti vuorovaikutuksellisia ja yhteisöllisiä sekä yksilötehtäviä ja koosti niistä tasapainoisen kokonaisuuden, joka ainakin itsessäni herätti mielenkiinnon perehtyä tarkemmin vapaamuotoiseen, ohjattuun oppimiseen ja hyödyntää siellä hyväksi havaittuja keinoja formaalissa, tutkintoihin johtavassa oppimisessa. 

Suomalaisessa koulutuskentässähän tunnustetaan aiemmin hankittua osaamista, huolimatta onko se kerrytetty aiempien opintojen tai työelämässä hankittujen taitojen muodossa. Vapaamuotoista, ohjattua oppimista validoidaan Suomessa mm. digitaalisten osaamismerkkien muodossa ainakin opettajien some-taitojen osalta sekä partiolaisten hankkimien erämaataitojen muodossa. Digitaaliset osaamismerkit tekevät näkyväksi henkilön esim. harrastuksista hankkiman osaamisen ja osaamismerkkiä voi hyödyntää osaamisen konkretisoinnissa eri verkostoissa tai työnhaussa.

Lähteet:

Eduflow2016, Denise Stanley, Collage Art, London, UK  

Informal non-formal and formal education - a brief overview of some different approaches http://www.infed.org/foundations/informal_nonformal.htm

Recognition of Non-formal and Informal Learning

Partion osaamismerkit
http://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/osaamismerkit

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti