maanantai 22. elokuuta 2016

4. Opetuksen havainnointi 18.8.16 IBM Digitalist Leadership Forum 2016 


Opetuskenttä elää muutoksen murroksessa, uusia toimintatapoja omaksuen, jonka pohjalta halusin valita mukaan ns. perinteisestä opetustilanteesta täysin eroavan havainnointitapahtuman.  Valitsin opetuksen havainnointitehtäväksi seminaarin, joka toteutettiin sekä livenä Helsingin Tennispalatsissa että  livestreamauksena verkossa 18.8.16.  Halusin nähdä ja havainnoida verkon yli tapahtuvaa opetusta, miten se toimii, onko oppiminen samankaltaista, löytyykö eroja ja jos niin mitä, sekä kuinka kehittää toimintaa opettamisen näkökulmasta ajatellen.

Seminaariin oli ilmoittautunut paikan päälle yli 700 osallistujaa ja ”verkossa livestreamauksen mahdollisuuden myötä osallistujia oli tuplat päälle” kertoi Digitalist Networkin perustaja Ville Tolvanen alkusanoinaan moderoidessaan tapahtumaa liikkeelle. Seminaarissa oli mukana useita puhujia ja olikin mielenkiintoista nähdä, kuinka jäisivätkö puheenvuorot yksittäisiksi vai linkittyisivätkö ne moderaattorin ja kommentaattorin toimesta jouhevasti kokonaisuuteen.  Aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen koskettaen johtamisen muuttumista digitalisaation edetessä.

Livestreamaus toimi alusta lähtien mallikkaasti, kuvan ja äänen laadun ollessa hyvää. Alun pieni kaikukin saatiin nopeasti poistettua. Tunnelman pystyi myös aistimaan, vaikkei yleisöä kuvattukaan mukaan. Toki muualla sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagram oli nähtävissä kuvaa myös yleisöstä.

Tuomo Haukkovaara, IBM sai kohotettua tunnelmaa heti alusta lähtien käyttämällä konkreettisia esimerkkejä mitä digitalisaatio meille mahdollistaa. Digitalisaation myötä voimme tehostaa, parantaa ja luoda uusia toimintoja sekä ansaintamahdollisuuksia, ja näissä onnistuminen on ensisijaisesti johtamiskysymys.  Haukkovaara päätti alustuksensa kuvaavaan esimerkkiin ”Digiveneeseen astuessa, et voi pitää toista jalkaa laiturilla, toisen ollessa veneeessä”.

Valtiovalta digiaikaan

Sitten olikin vuorossa key note –puhuja, digi-ministeriksi tituleerattu Anne Berner, joka oli esiintyjänä kokenut ja hyvän selkeän ulosannin omaava. Hän herätteli kuulijoita haastamaan omia ajatuksiaan muutokseen suhtautumisesta ja digitalisaation hyödyntämisestä. Hän nosti esiin neljä sektoria jotka hyödyntävät jo digitalisaation mahdollisuuksia:
  1. Media
  2. Telecom
  3. Finanssipalvelut (kuluttajapuoli)
  4. Vähittäiskauppa


Näiden osalta disruptio on tapahtunut pääsääntöisesti kuluttajapinnassa, mutta missä ovat yrityspuolen mahdollisuudet ja liiketoiminnan kehittäjät? Mistä lähtee seuraavan kasvun käyrä? Miten maksimoida luovuutta ympäristössä jossa tekniikka on veturina? Miten päästään resurssien kontrolloinnista avoimeen rajapintaan?

Ministerimme osasi hyvin avata näkymää, miten liiketoiminta, kuluttajat ja valtiovalta elävät symbioosissa, koko ajan muutosta hakien. Erinomaisena esimerkkinä lainsäädännön muutoksen monialaisuudesta on, että ”kaikki regulaatio halutaan purkaa, kunhan se ei kosketa omaa toimialaa”. Onko tämän päivän lainsäädännössä esim. kuluttajan oikeudet oikeassa suhteessa, vai voidaanko niitä väljentää? Toimiessani itse yrittäjänä, olen pohtinut usein pyhäpäivien merkitystä ja siitä maksettavaa tuplakorvausta työntekijälle, onko se jäänne jostain vanhasta, joka ei enää tänä päivänä ole ajankohtainen?

Itselleni jäi ministeristä erittäin positiivinen mielikuva, kuinka valtiovalta pyrkii muutokseen muokkaamalla toimintaansa, nopeidenkin liikkeiden ja  mahdollisuuksien rajoissa. Yllätyksenä ei tullut hänen opetustyylinsä, joka oli ajatuksia herättävä, rakentavasti kyseenalaistava ja osittain ohjaavakin.  Jossain määrin osallistavana voidaan pitää analyyttista pohdintaa, että aina ei voi onnistua, virheitäkin sattuu, mutta niistä opitaan ja kehitetään toimintaa eteenpäin.  Avoin rajapinta tulisi nähdä mahdollisuutena kasvulle ja työllisyyteen, rakennetaan tiedolla kasvua, ennakkoluulottomasti kokeillaan asioita, kehitetään osaamista, sillä mahdollisuuksia on mieletön määrä. Digitalisaation merkityksestä valtiovallassa digi-ministeri totesi, että ”kollegat ovat aika hyvin hahmottaneet sen merkityksen, toki erojakin löytyy. Tarvitaan hyviä esimerkkejä jostain hallinnon alasta, jotta saadaan muutkin innostumaan mukaan”. Tämä voidaan hyvin johtaa opetusalaan; miten luodaan digitalisaatiolla tulevaisuuden kasvuympäristöjä, jossa oppilaat oppivat ja kehittävät itseään ja ominaisuuksiaan laadukkaasti ja tehokkaasti yksilön eroavaisuudet huomioiden?

Leading Change


 Koneen Antti Koskelin painotti esityksessään että mikään yritys ei voi toimia ja menestyä yksin, tarvitaan verkostoja luomaan uusia ratkaisuja tulevaisuuteen. Vuonna 2050 70% maailman ihmistä asuu kaupungeissa, on syy miksi Kone on vahvasti mukana digitalisaatiossa. Jäin tässä kohtaa pohtimaan miten opetusala voisi hyödyntää digitalisaatiota, jos ihmisten eläminen keskittyy kaupunkeihin, miten tulevaisuuden opetus voi palvella massoja huomioiden yksilöllisyyden sekä jäljelle jäävää 30%:ia joka ei asu kaupungeissa? Kuinka rikotaan rajoja, otetaan mukaan kehitykseen uusia tahoja, luodaan yhdessä uutta, eikä pelätä epäonnistua? Osallistamalla ja yhdistämällä eri alojen ammattilaisia, opettajia, opiskelijoita Hackathon- tyyppiseen innovaatiopäivään, jossa kehitetään ennakkoluulottomasti uutta, voisi syntyä mullistavia opetusalan toimintoja.


Asiakkaat muuttuvat

”Valmiin ratkaisun toimittajien aika on ohi! ”, totesi Ville Tolvanen käynnistäessään revolveripaneelia, jossa keskusteltiin, mm.  miten osaamista johdetaan ja miten pysyä asiakkaiden muutoksessa mukana. Kehityksen aallon harjalla pysyäkseen tulee olla skarppina, ja omaksua toimintaansa malleja ja toimintoja yli toimialarajojen. Tuomo Haukkamaa toi lennokkaasti esiin, että IBM:llä Kognitiiviset ja pilvialustat olivat vielä viisi vuotta sitten meilläkin aivan vieraita: emme osanneet edes lausua niitä!”

Johtamista myrskyssä

 Millä yritys tai oppilaitos menestyy? Viisi teesiä jonka avulla Petteri Poutiainen tiimeineen luotsaa SalesForcea ja menestyy. Ensimmäinen on yhteinen toiminta, eli ”Ohana”-perhe, johon kuuluu sen henkilöstö ja asiakkaat ja jossa on läpinäkyvä, empaattinen toimintakulttuuri. Toimiessani yrittäjien kouluttajana, innostuin kovasti heidän toisesta teesistään; laatia henkilökohtainen liiketoimintasuunnitelma, jonka jokainen henkilöstöstä laatii ja missä kertoo omat tavoitteensa. Tätä tulen hyödyntämään omissa koulutuksissani. Kolmantena on hyväntekeväisyyteen panostaminen, 3*1 sääntö, jossa hyväntekeväisyyteen laitetaan 1% liikevaihdosta, työajasta ja tuotteesta. Jokaisella on mahdollista käyttää 7 työpäivää vuodessa hyväntekeväisyyteen. Asiakas pidetään keskiössä, tarjotaan sen mahdollistavat 360 työkalut, esim. näet omasta kännykästä kaiken datan asiakkaasta reaaliajassa. Viimeisenä on aidon start up-kulttuurin luominen, työnteon tulee olla hauskaa ja sitä voi tehdä pilke silmäkulmassa menestyksekkäästi.  Heidän sloganinsa mukaisesti; ”Et voi pysäyttää aaltoja, mutta voit oppia surffaamaan!”

Tämä kuvastaa muutosjohtamiseen liittyviä haasteita mielestäni kuvainnollisesti, ainoastaan muutos on pysyvää ja ihmisten tulee itse muuttua ja omaksua uusia toimintoja ennakkoluulottomasti. Kokeilemisen kulttuuri alkaa saada jalansijaa vihdoin myös Suomessa, asioita voi ja tulee testata, ottaa käyttöön ja hienosäätää matkan varrella, heittää tarvittaessa romukoppaan, erityisesti hyväksyä virheet ja niistä oppimisen! Tulevaisuuden oppimistilanteissa opettajan avoimuus  kokeilemisen kulttuurille voi antaa lukuisia eri lopputuloksia osallistujista riippuen, oppimista tulisi suunnata rohkeammin ennalta arvaamattomaan suuntaan, joka voi mahdollistaa uuden oppimisen kaikille, myös opettajalle.

Katri Harra-Salonen, Finnair
Seminaari puhui usea yrityksissään digitalisaation ja muutosjohtamisen aktiivisesti käynnistänyttä puhujaa, joista jokainen korosti kumppanuutta, asiakkaan ja henkilöstön kuulumista keskiöön. Organisaation toiminta ei ole tehokasta, jos henkilöstö ei ole sitoutunut muutokseen ja yrityksen menestykseen. Mielestäni organisaation yksi merkittävimmistä tehtävistä on mahdollistaa henkilöstön menestyminen työssään, se tuo menestystä myös liiketoimintaan.
Jari Collin, Sonera

Anders Stenbäck, IFJari Collin, Sonera ja Ville Tolvanen, Digitalist

Live-lähetys oppimisen mahdollistajanaLive-lähetyksen seuraaminen opetuksessa on tulevaisuutta, johon jokainen meistä saa varmasti oman kosketuksensa, ennemmin tai myöhemmin. Kuinka mahdollistaa opetuksen laadukkuus, kun et ole fyysisesti läsnä, etkä pysty analysoimaan yleisösi reaktioita tilanteesta. Toki tämän päivän kommentointimahdollisuudet antavat osviittaa opetukseenkin, voit ansaita spontaanisti, oikeastikin sydämiä (jo nyt Periscope, FB live ym.) sekä kirjallista kommentointia esityksen lomaan.  Itse huomasin opetuksen seuraamisen olevan ehkä jopa tehokkaampaa kuin itse paikan päällä ollessa, pystyin keskittymään ilman muita häiriötekijöitä, toki aiheen mielenkiintoisuus edesauttoi tässä. Tällainen opetustapa edellyttää opiskelijalta motivaatiota, päättäväisyyttä, innostusta ja priorisointia, jotta oppimista tapahtuu. Samoja asioita mitä ammatilliseen koulutukseen hakeutuviltakin edellytetään. Onko kaikilla opiskelijoilla näitä ja missä suhteessa, määrittää oppimisen tason ja toimivuuden.  Avoin kysymys kuuluukin, ovatko opettajat valmiita siirtymään live-esityksiin hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia? Muutosta voidaan verrata myös purjehtimiseen, merellä tuulee aina, koskaan et voi päättää tuulen suuntaa, mutta mitä voit tehdä, on säätää purjeittesi asentoa luoviaksesi eteenpäin.

Haukkamaan sanoin; ”Retoriikasta motoriikkaan!” Nyt jos koskaan on se hetki hypätä digiveneeseen, hyödyntää jo olemassa olevaa ja eritoten kehittää uutta toimintaa niin liiketoiminnassa kuin
opetusalalla.Lähteet:

18.8.16 IBM Digitalist Leadership Forum 2016


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti