torstai 15. syyskuuta 2016

1. Opetusharjoittelu 30.8.2016 Haaga-Helia;  SOME-Ope – Kuinka hyödyntää SOMEa opetuksessa?

Pääsin kouluttamaan AmO-opiskelija -kollegoitani elokuun lopussa sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksessa sekä digitaalisten osaamiskansioiden laatimisessa.  Toimeksiannon sain ohjaavalta opettajaltani Heli Viirolalta kesäkuun alussa käymämme keskustelun perusteella. Lähdin suunnittelemaan opetusta pohjaten sitä keskusteluihin, jota kävin opiskelijakollegoideni kanssa 9.6. vertaisryhmätapaamisessamme. Lisäksi laadin ennakkokyselyn, jolla oli tarkoitus selventää haluttuja sisältöjä sekä opetuksen lähtötasoa. Sain ennakkokyselyyn viisi vastausta, mutta ne olivat niin linjassa omien ajatuksieni suhteen koulutuksen sisällöstä, jotten katsonut tarpeelliseksi lähettää muistutusta vastaamisesta. Tätä voi tulevaisuudessa kehittää ja lähettää muistutusviestin vastaamisesta, jotta lähtötasotilanne on paremmin selvillä.Asetin opetukselle konkreettiset tavoitteet, sillä halusin oppijoiden saavan mahdollisimman paljon lisätietoa oman päätöksen teon helpottamiseksi.

Opetukseni tavoitteet olivat: 

       Tunnistaa vaihtoehtoja digitaalisiin osaamiskansioihin
       Ymmärtää sosiaalisen median perusteita ja tutustua eri sisällöntuotantoalustoihin
       Hyödyntää oppimista tukevia somevälineitä
       Kuinka hyödyntää sometietoutta omalla toimialalla

Suunnitellessani valmennusta, ajatukseni oli tuottaa mahdollisimman konkreettista ja hyödyllistä aineistoa, jota opettajat voisivat hyödyntää laatiessaan osaamiskansiota sekä edelleen omassa työssään. Ajallisesti minulle oli varattu aamupäivä, 2-3 tuntia.Käynnistin valmennuksen suunnittelun jo alkukesästä tarkoituksena luoda runko, jota sitten täydentää ajankohtaisilla sisällöillä. Halusin rakentaa koulutuksesta kokonaisuuden joka motivoisi kuuntelemaan, kyselemään ja sisäistämään somen moninaiset mahdollisuudet sekä kuinka jatkohyödyntää niitä.  

Oppimisnäkemyksiä arvioitaessa toteutin kombinaatiota humanistisesta, kognitiivisesta ja konstruktiivisesta lähestymistavoista, sillä oli oletettavaa ja osin ennakkotutkimuksen vahvistamaa, että osallistujilla oli aiempaa kokemusta ja tietoa somen käytöstä sekä yksityishenkilöinä että opetusalan edustajana.
 
Jonkin verran asioita jäi käsittelemättä, mutta kokonaisuus onnistui mielestäni hyvin. Opetusmuotona oli enemmänkin asiantuntijamainen ja esittävä, ryhmätyöskentelyä en opetukseen tällä kertaa sisällyttänyt, johtuen tietokoneluokasta sekä käytettävästä ajasta joka oli suhteessa käsiteltäviin asioihin. Tarkoitukseni oli tuottaa oppijoille tietoa ja kertoa vaihtoehtojen mahdollisuuksista, kuulijan vastatessa tulevista valinnoistaan edetessään toiminnassaan.  Oppimistyyleinä yhdistelin myös visuaalista, auditiivista sekä kinesteettistä, joskaan tehtäviä opetukseeni ei juurikaan sisältänyt, lukuun ottamatta yleistä keskustelua ja testejä sekä kahoot-kyselyä johon osallistujat vastasivat. Toteutin kahootin palautekyselynä, jossa ei ollut mukana vuorovaikutteista kilpailua.

Aamu alkoi rennosti Elastisen: ”Katse ylös ja eteenpäin” sävelten saattamana.

Päivän sisältönä oli tarkoitus käydä läpi:

       Osaamiskansio
       blogit, vlogit, google sites/docs, Kyvyt.fi
       SOME alustoja
       Tekijän oikeudet somessa


Ensiksi herättelin osallistujia hieman teettämällä heillä pelillisen opettajatestin, joka antaa osviittaa omasta opetustyylistä. Tämän jälkeen siirryttiin osaamiskansioiden vertailuun, johon esittelin muutamia eri vaihtoehtoja. Tämä osio herätti paljon kommentointia ja keskustelua, sillä jokaisessa oli hyvää sekä huonoa, täydellistä versiota ei itsellenikään ole vielä tullut vastaan.

Sen jälkeen avasin hieman sosiaalisen median maailmaa tutkimuksien valossa, ajankäytön ja käyttötarkoituksien muodossa. SOME-kanavia kävimme pikaisesti läpi, eniten sivusimme LinkedIN-palvelua, joka on työelämän ”facebook”.  Esittelin hyödyllisiä palveluita, kuten Google Alertsin, joka mahdollistaa verkkoseurannan itseäsi kiinnostavista asioista. Kävin lisäksi läpi muutamia saitteja, joista löytää opetukseen soveltuvia ohjelmia ja sovelluksia. Loppuun halusin tuoda vielä tietoa tekijänoikeuksista, miten esim. liikkuvaa kuvaa voi ja tulisi käyttää opetuksessa.

Käytin valmennuksessa eri tekniikoita; konkretisoivaa ja ohjauksellista esittämistä sekä vapaata keskustelua. Hyödynsin myös eri välineitä, kuten internet-sivustoja, joiden avulla pystyin konkretisoimaan asioita ja yhdistelemään visuaalista sekä auditiivista oppimista.

Ajoituksen kanssa on aina haasteita, keskustelua käytiin paljon ja kysymyksiä sateli, joten huomasin olevani aikataulusta jäljessä. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut suurempaa huolta, sillä jouhevasti muokkasin ja jätin esittämättä muutamia slaideja.  Nämä slaidit olivat kuitenkin osallistujille jälkikäteen toimitetussa versiossa, johon he voivat perehtyä ja syventää tietämystään.

Purimme opetusta jälkeenpäin vapamuotoisesti lounaalla ja oman vertaisryhmän kesken. Näissä keskusteluissa nousi esiin se, että aikaa olisi ollut hyvä olla enemmän käsiteltäviin aiheisiin nähden.  Muutoin sain rakentavaa palautetta, että minulla syväalainen tietämys some-maailman kanavista ja konkreettinen lähestymistapa ongelman ratkaisuun.

Kokonaisuutena katsoen saavutin valmennuksen tavoitteet mielestäni hyvin, ainakin toteuttamani kyselyn perustella. Osallistujia oli 15 henkilöä,  jotka kouluttavat opettajina eri oppilaitoksissa sekä toimivat yritysmaailmassa. Toteuttamani kyselyn (vastaajia 13 kpl) perusteella 77% osallistujista tietää minkälaisen osaamiskansion aikovat toteuttaa. Ennakkokyselyssä 60% ei tiennyt minkälaisena osaamiskansion aikoo toteuttaa.Osaamiskansion hyödyllisyys arvioitiin hyväksi 92%:n mukaan ja some-osion hyödyllisyydestä oli samaa mieltä 53%, muutaman kokiessa, että tietoa tuli liikaakin omaksuttavaksi.  46% koki opetustyylini osallistavana ja 54% monipuolisena.  Koulutuksen arvioinnissa 62% antoi kiitettävän ja 38% hyvän arvosanan. Näihin lukuihin ja tuloksiin olen kouluttajana erittäin tyytyväinen.

Analysoinnin kautta voi aina kehittää toimintaa, mutta uskon perustoimintani, jossa pyrin antamaan aina parhaan mahdollisen toteutuksen kuulijakunnalle, tuottavan hyviä tuloksia jatkossakin. Itseäni motivoi aina onnistunut suoritus ja haluan valmistella esitykseni niin, ettei kuulija joutuisi pettymään ja että hän saisi minulta uusia ajatuksia ja toimintoja omaan työhönsä, puhumattakaan että hukkaisi aikaansa kuuntelemalla ”diipadapaa”. Tätä ohjenuoraa pyrin toteuttamaan kaikissa koulutuksissa ja valmennuksissa,, otan haasteena vastaan sen, jos en saa osallistujia mukaan/ innostumaan.  Itselleni osallistujien innostuminen ja auttaminen sekä tietenkin valmennuksista tuleva laskutus toimii motivaattorina.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti