maanantai 24. lokakuuta 2016

6. Opetushavainnointi Laurea AMK, Kaisa Airo

 4.10.16 Tekninen edelläkävijyys


Päätimme ottaa ekstrovertti -ryhmämme kanssa digiloikan syyskuisessa tapaamisessamme Haaga-Heliassa ja toteuttaa kollegamme, Kaisa Airon, seminaarihavainnoinnin virtuaalisesti hänen pitäessään luentoa Laureassa 4.10.16 klo 9.00, toimien digitaalisina edelläkävijöinä. Alku käynnistyi lupaavasti sillä suunnittelimme erilaisia toteutustapoja, jossa Kaisa pitäisi seminaarinsa niin, että olisimme virtuaalisesti läsnä. Pohdimme eri menetelmiä toteutukseen, ensimmäisenä ajatuksena oli käyttää  Twitterin omistamaa Periscopea. Tässä tuli rajoitteena vastaan se, että feedi on julkinen, eli kuka tahansa sovellusta käyttävä voisi sen nähdä ja sitä emme tässä tilanteessa halunneet toteuttaa. Lisäksi sovelluksen tuottama kuvan tarkkuus ja äänen kuuluvuus/laatu ei mielestämme ollut tarpeeksi hyvä.  Eri vaihtoehtoja analysoituamme, päädyimme käyttämään Facebook Live-feedia, jossa pystyy nauhoittamaan live-videota ja julkaisemaan sen joko suoraan omalla seinällään tai kuten tässä tapauksessa oli tarkoitus; omassa, suljetussa ryhmässämme. Ryhmällä on oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa tulisimme seuraamaan seminaaria sen tapahtuma-aikana. Tässä oli myös se tausta-ajatus, että kaikki eivät pystyneet osallistumaan/ olemaan paikalla live-esityksessä 4.10. klo 9, johtuen työkiireistä. Heille oli tarkoitus mahdollistaa seminaarin seuraus tallenteen avulla, sillä ryhmään tuotu live-taltiointi olisi nähtävissä myös jälkikäteen. Tässä vaiheessa kaikki näytti erinomaiselta ja kuvio valmiilta.

Päivää ennen seminaaria meillä oli sovittu testauksesta, tarkoituksena testata toimintaa varmistaaksemme, että kaikki sujuu sovitun kaltaisesti havainnointipäivänä.  Tästä alkoivatkin sitten digiloikan ongelmat…

Kaisa informoi ryhmälle 3.10. dramaattisista ongelmista, eli facebookin live-toiminto ei näkynyt hänen tabletissaan!!!!


Hanna työsti pikaisesti live-videon demonstroidakseen kuinka sovellus toimii ja mistä oikeat näppäimet löytyvät.

Kävimme hektistä online-keskustelua mm. onko Kaisa sovelluksen vai netin kautta facebookissa.

Pian oli ilmeistä, että Kaisan tekniset laitteet eivät mahdollista facebook live –sovelluksen käyttöä lainkaan. Asia mitä emme olleet tulleet ajatelleeksikaan! Tästä voi itse kukin ottaa oppia: varmista aina, että tekniset laitteet mahdollistavat halutun kaltaisen toteutuksen.  Koska ryhmämme koostuu ekstroverteistä experteistä, muokkaisimme lennosta toteutusta ja muutimme live-havainnoinnin videolta tapahtuvaksi analysoinniksi. Uusittu toteutus koostuisi videotaltioinnin seurannasta ja kommentoinnista.

Olimme erittäin tyytyväisiä, kun saimme aikaan ratkaisun joka täyttäisi edelleen digiloikan tunnusmerkkejä ja ryhmämme olisi tulevaisuudessa huomattavasti paremmin varmistanut ennalta laitteiden soveltuvuuden live-havainnointia varten. Problem solved! Tai niinhän me luulimme…..

4.10. Kaisan pidettyään luentonsa, hän viestitti ongelmista….  Eli video on liian iso, eikä suostu latautumaan facebookiin, dropboxin kanssa ongelmaa ja google driveenkaan ei suostu asettumaan.  ISO Arghhh!!!

Tässä vaiheessa moni olisi jo heittänyt pyyhkeen kehään, mutta ei Kaisa, suomalaisella sisulla hän puski läpi harmaan kiven ja muutaman ylimääräisen pompun kautta sai videon google driveen ja dropboxiin!

Ryhmämme otti opikseen digiloikan arvaamattomuudesta ja valmistautumisesta ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, mutta ennen kaikkea olemme ylpeitä siitä, että emme heittäneet pyyhettä kehään, vaan Kaisan päättäväisyyden ja sitkeyden kautta pääsimme itse tavoitteeseen, eli havainnoimaan Kaisan opetusta ja sen myötä keskittymään oleelliseen.

Kaisan opetus oli erittäin hyvin suunniteltu ennalta ja kysymysasettelu sekä esitysmateriaalit tukivat hyvin opetusta. Kaisa herätteli keskustelua aktiivisesti ja pohjusti kysymyksien asetteluilla osallistujia miettimään ja kommentoimaan aktiivisesti. Hän sai osallistujat mukaan hyvin ilmiöpohjaisen oppimisen avulla. Vuorovaikutus Kaisan ja osallistujien kesken toimi hyvin ja hän käytti erinomaisesti hyödykseen niin omaa äänen painoaan,  kirjoitustaulua, presentaatiota kuin omaa ilmaisuaan eleiden ja käsien avulla. Itse aihe oli myös erittäin mielenkiintoinen ja herätti ehdottomastti mielenkiinnon kuulla lisää. Kaisalla on selkeä ja rauhallinen ulosanti,  oikea-aikainen tauotus asioiden sisäistämiseksi, erittäin hyvä englannin kielen hallinta ja konkreettinen case-esimerkkien käyttö selkeyttää myös ulkopuoliselle, alaa tuntemattomallekin kuulijalle mistä on kyse.

Videon laatu, kuvan tarkkuus ja äänen kuuluvuus oli erinomaista, jolloin pystyi keskittymään täysin oleelliseen, eli Kaisan opetuksen havainnointiin ilman häiriötekijöitä.
  
Kaiken kaikkiaan mielestäni tämä oli erinomainen esimerkki, kun digitalisaatio ja todellisuus törmäävät, ja että lopputulos on riippuvainen aina ihmisistä, ei tekniikasta. Kuinka etukäteisvalmistelulla ja mahdollisesti vastaantulevien, eri skenaarioiden pohtimisella on edelleen onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi tärkeä osuus. Tekniikan erilaisuus aiheuttaa törmäyksiä, joita ei aina osata huomioida etukäteen, saati valmistautua.