sunnuntai 2. lokakuuta 2016

5. Opetuksen havainnointi 29.9.16  Kiinteistöpalvelut-työpaja & S2-opettaja 


Sain loistavan mahdollisuuden päästä seuraamaan kiinteistöpalvelualan työpajaa ja siellä tapahtuvaa Suomen kielen opetusta 29.9.16 pidettyyn työpajamaiseen kolmen kuukauden mittaiseen valmennukseen.

Havainnoin kollegaani, S2-opettajaa Sampo Loukea, jonka opetystyyli oli erittäin rauhallinen ja hyvin henkilöiden kielitasoja huomioiva. Sampo käytti mainiosti hyödykseen esimerkkejä sekä erillisiä, soveltuvia työvälineitä, kuten videoita, fläppiä, omia käsiään ja piirtämistä selventääkseen sekä saadakseen opiskelijat omaksumaan Suomen kieltä. Hän hyödynsi monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielen harjoittelua, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja itse kirjoittamista erillisten harjoitteiden avulla. Itselleni havainnointi oli mieltä avartava, jonka pohjalta lasken oman tulevan työpajani tavoitteitani huomattavasti realistisemmalle tasolle. 


 Häneltä sain itselleni hyviä vinkkejä, kuten poimia apuopettajaksi kielitaitoisin, hyödyntää hänen osaamistaan ja varmistaa hänen avullaan myös muiden ymmärtäminen. Toki hän käytti myös Google translate-palvelua, jota itsekin tulen hyödyntämään. Kollegani taustoitti konkreettisin menetelmin ja esimerkein opiskelijoille kirjallista tehtävää, jonka avulla hän arvioi opiskelijoiden kirjallista osaamista. Aineisto jonka  opiskelijat hänelle tuottavat, toimii myös heidän hakemuksenaan tulevaan työharjoitteluun.


Työpajassa oli 10 opiskelijaa ja heidän suuntautumisensa oli kiinteistöpalveluala, johon liittyen päivän aikana käytiin läpi toimiala-kohtaista sanastoa sekä työelämätaitoihin liittyvää sanastoa.

Työpaja toimii arkisin 9-14 välisenä aikana ja sen tavoitteena on

  •         edistää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen
  •         sujuvoittaa oman polun löytymistä
  •        antaa valmiuksia työelämään


Opetuksen sisältöinä on

  • oppia Suomen kieltä ja kulttuuria
  • tutustua ammattiin työtä tehdessään
  • harjoitella työvalmentajan tuella
  • saada ohjausta jatkosuunnitelmaan

Toiminnan kuvauksena on tuottaa

  • ammatillisia opintoja ja S2-kieliopintoja
  • toiminnallisin, digitaalisia ympäristöjä hyödyntävin menetelmin sekä
  • yhteiskuntaan integroivia yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia opintoja.


Kävimme opetuksen jälkeen keskustelua, jossa toin esiin arvostukseni hänen valitsemalleen opetustyylilleen, systemaattiselle asioissa etenemiselle sekä yksilöiden vahvuuksien huomioimiselle. Keskustelimme myös opiskelijoiden laajemmasta mukaanotosta keskustelujen ja tehtävien osalta, itsensä esittelystä ryhmälle jne., jotka omalta osaltaan sitouttavat opiskelijoita enemmän oppimiseen.  Keskustelimme myös siitä, kuinka työpajamaista opetusta voi verrata vapaamuotoiseen, ohjattuun oppimiseen jossa opitaan asioita konkreettisesti tekemällä ja osaaminen henkilökohtaistetaan valmennusprosessin edetessä ja mahdollinen jatkopolutus suunnitellaan yksilöllisesti. Tätä tulen hyödyntämään omassa yrittäjyys-työpajassani, joka käynnistyy lokakuun alussa. Havainnointi oli itselleni erittäin hyödyllinen ja ajankohtainen, jonka pohjalta suunnittelen realistisemman toteutuksen, niin sisältöjen suhteen kuin vaativuustasojenkin osalta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti