lauantai 19. marraskuuta 2016


4. Opetusharjoittelu Digitaalinen markkinointi


Opettajaopiskelijakollegani mahdollisti minulle hienon tilaisuuden päästä valmentamaan digitaalisen markkinoinnin ja myynnin toimintoja tulevaisuuden myyntityön tradenomiopiskelijoille Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.  Minulle oli varattu parin tunnin slotti, jonka aikana tarkoitukseni oli saada käytyä läpi pääkohtia tämän päivän digitaaliseen markkinointiin liittyen.
Laadin ao. ohjaussuunnitelman käytyäni keskustelua ohjaavan opettajan Pirjo Puroveden kanssa.

Ohjaussuunnitelma


Paikka ja ajankohta: Haaga-Helia amk luokka 2009 to 17.11.2016 klo 9-11
Opiskelijat: Yritysmarkkinointi ja asiakassuhteet  -opintojakso  2.lukukauden myyntityön opiskelijoille.
Teema ja tavoitteet: Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media
  Ymmärtää sosiaalisen median vaikutuksia myynnin tehtäviin
  Hyödyntää soveltuvia somevälineitä
  Aikaansaada some tietouden laajennusta ja vaikutuksia omaan toimintaan
Valmennuksen aiheet:
Ostoprosessi ja ostajaprofiilit, some tilastot, verkkojulkaisut: (blogit, vlogit), some-kanavat (LinkedIN, Facebook, Twitter, Snapchat), sisältömarkkinointi, brändin rakentaminen, sisällön julkaisujen automatisointi
Käytettävät menetelmät:
Ryhmäkoon ollessa ennalta ilmoitettu n. 40 henkilöä, päädyin pitämään ns. asiantuntijaluennon.

Opetukseni analysointia 

Avasin osallistujille sosiaalisen median maailmaa tutkimuksien valossa, ajankäytön ja käyttötarkoituksien muodossa. SOME-kanavia kävimme pikaisesti läpi LinkedIN-, Facebook, Twitter ja Snapchat –palveluiden kautta. Esittelin hyödyllisiä palveluita, kuten Google Alerts, Tweetdeck ja Feedly.com, joka mahdollistaa verkkoseurannan itseäsi kiinnostavista asioista hastagien ja avainsanojen muodossa.  Sisältömarkkinoinnin osalta kävin läpi hyötyjä ja tavoitteellisen toiminan merkitystä. Lisäksi esittelin muutamia blogi-alustoja ja kannustin kokeilemaan vlogien tekoa sekä sisällön julkaisemiseen liittyviä hyötyohjelmistoja.
Käytin valmennuksessa eri tekniikoita; konkretisoivaa ja ohjauksellista esittämistä sekä vapaata keskustelua. Hyödynsin esimerkkejä, joiden avulla pystyin konkretisoimaan asioita ja yhdistelemään visuaalista sekä auditiivista oppimista.
Käytettävänä menetelmänä pidin ns. asiantuntijaluennon, jossa pyrin pitämään kuulijakunnan mielenkiintoa yllä keskustelemalla ja kysymällä osallistujilta avoimia kysymyksiä rajatusta aiheesta heidän kokemuksiaan jne. Mielestäni onnistuin tässä kohtuullisen hyvin, kysymyksiä tuli ja osallistujat kommentoivat aihetta omiin kokemuksiinsa pohjaten. Pysyin aikataulussa hyvin ja tauotin esitystäni soveltuvasti. Koin itse erittäin miellyttäväksi päästä valmentamaan aktiivista, sanavalmista nuorista opiskelijoista (n. 20v.) koostuvaa ryhmää, joka on syntynyt internet ympärillään, jolloin heidän tietämyksensä ja näkökantansa voivat olla hyvinkin ajantasaiset verrattuna yli nelikymppisiin opiskelijoihin. Itsekin opin uutta päivän aikana, nimittäin tulossa olevasta Super-Mario pelistä josta povataan yhtä suurta, ellei suurempaakin menestystä kuin PokemonGO-huumasta.

Havainnoijana toimi kollegani Pirjo Purovesi, jonka arvio toteutuksesta oli seuraavanlainen:
Hanna tietää ja tuntee asiansa ja se näkyi myös tänään. Hän käytti paljon käytännön esimerkkejä avaamaan asioita.
Hanna puhui koko ajan rauhallisesti ja selkeästi. Opiskelijoiden oli helppo heittää kysymyksiä

esityksen lomassa. Eli Hanna sai aamuväsyneet opiskelijat hyvin mukaan alusta alkaen.
Hanna liikkui luokassa koko ajan ja esitti asiat ilman, että hänen täytyi tukeutua kalvoihin.
Hanna piti ”asiantuntijaluennon” aiheesta. Hän oli koonnut esityksensä uusinta faktaa erilaisista  ajankohtaisista lähteistä. Hannan luennon jälkeen opiskelijat pohtivat pareittain miten heidät omat yrityksensä näkyvät sosiaalisissa medioissa ja miten ne löytyvät hakukoneista. 

Hanna osaa ajankäytön eli hänelle oli annettu aikaa kaksi tuntia ja hän piti siitä hyvin kiinni.

LIsätietoa löytyy (- tekijänoikeudet -> SOME) -> http://www.opentekoa.fi/ , https://sites.google.com/site/someopaste/somepalvelut/qr-koodit

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti