perjantai 16. joulukuuta 2016

7. opetushavainnointi LaureaAsiantuntijaseminaari 14.10.2016 klo 12.30-14.30/Katriina Höökin opetuksen havainnointi

Laurea-ammattikorkeakoulu | Laurea University of Applied Sciences
Vanha maantie 9, FI – 02650 Espoo (Leppävaara)
www.laurea.fi

Aihe: Englannin kielinen luento aiheesta Competence & risk management in a supply chain business environment Tavoite ja menetelmät

Kohderyhmä: Turvallisuusalan ensimmäisen vuoden opiskelijoita, paikalla n. 25 opiskelijaa
Tila: perinteinen luokkahuone, pulpetit

Apuvälineet: powerpoint-materiaali, mikrofoni, käytännön esimerkit, ryhmäkeskustelun alustus sekä yksilötehtävän alustus.

Oppimisen toteuttajina olivat Katriina ja opiskelijat itse tiedon analysoinnin ja jatkohyödyntämisen kannalta.

Konkretisointi ja käytäntöön linkitys toimivat hyvin, koska Katriina käytti konkreettisia esimerkkejä kiteyttääkseen asiaa ja selventääkseen asioiden merkityksiä. Hänen asiantuntemuksensa ja syväalainen osaaminen ja tietämys ei jäänyt kenellekään epäselväksi.

Osaaminen kehittyi jakelukanavaisuuden merkityksestä liiketoiminnalle sekä uusien tehtävien ja sitä kautta tarvittavien kompe-tenssien tarpeesta. Myös ajanhallinnan merkitys selkeni opiskelijoille konkreettisten esimerkkien ja käytännön läheisten kuvauksien kautta.

Vuorovaikutusta oppimistilanteessa oli lähinnä vain opettajan ja opiskelijan välillä.

Ryhmätehtävässä käytiin keskustelua lähimpien osallistujien kesken. Lisäksi toisessa osiossa tehtiin ensin yksilöpohdinta, josta keskusteltiin ja purettiin pienryhmissä.

Oppimistilanteen ilmapiiri oli kiinnostunut ja herätti paljon keskustelua.

Rakenne, aikataulu, selkeys: ok. Katriina pysyi annetussa aikataulussa hyvin. Seminaarin rakenne  oli looginen ja syventävään tietoon ohjaava. Katriina esiintyi vakuuttavasti, osaavasti ja luontevasti, jolloin opetustilanne näkyi oppilaille luotettavana ja uskottavana. 

Arviointi: Katriina toteutti opetuksen vakuuttavasti ja mielenkiintoisesti aikaansaaden keskustelua ja nosti esiin kohtia jotka herättivät opiskelijat esittämään tarkentavia kysymyksiä. Oppimisen kannalta tavoite toteutui mielestäni hyvin, sillä opiskelijat sisäistivät uusien tarvittavien taitojen merkityksiä tulevaisuuden työpaikoilla ja oppivat ymmärtämään selkeämmin ajankäytön merkityksiä ja haasteellisuuksia tehdessään yksilöpohdintaa omasta ajankäytöstään. Hän oli johdonmukainen ja vakuuttava esiintyjä, itsekin kiinnostuin ko. aiheesta suuresti ja hyödynsin ajankäytöllistä tehtävää oman aikatauluni selkiyttämiseen niin, että minä hallinnoin aikaani, ei kalenteri ja/tai muut.


Palautetta seminaaristaan Katriina sai suullisesti sekä opiskelijoilta että ohjaajilta ja havainnoijilta heti luennon jälkeen. Lisäksi Katriina kertoi että hän saa vielä erikseen kirjallisen palautteen Laureasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti